Δημοσθενης Σωτηρουδης

Σύλλογος Αρχαιοφίλων - Νομαρχία Έβρου, αναδρομική, Αλεξανδρούπολη