Δημοσθενης Σωτηρουδης

Σειρά τέταρτη

Στη σειρά «Νίκη» - το θέμα τον απασχόλησε επανειλημμένα στο παρελθόν, μάλιστα το τελευταίο του έργο είναι μια Νίκη σε φυσικό μέγεθος- ο Σωτηρούδης, χωρίς να διαφοροποιείται, ως προς το περιεχόμενο από το εικονιστικό πρότυπο της γνωστής από την αρχαιότητα γυναικείας πτερωτής μορφής, φτάνει σε μια νέα πλαστική ερμηνεία του θέματος με τον κατακερματισμό της μορφής σε πολλά επίπεδα, την αλληλοδιαδοχή των επιπέδων, το ρυθμικό κυματισμό των επιφανειών, την παραβίαση της γραμμικής κλειστότητας της φόρμας και τη δυναμική ανάπτυξη των περιγραμμάτων, που τονίζουν την εντύπωση της κίνησης.

Γιάννης Τσούτσας